RT Crystalline - шаблон joomla Mp3
Myranmedaljen är ett flitpris som tilldelas körmedlem som under året varit flitig på övningar eller på annat sätt i körens verksamhet, även person utanför kören kan tilldelas medaljen vid något speciellt tillfälle, t.ex körjubileum. Styrelsen utser vem eller vilka som har förtjänat medaljen och som utdelas vid körens årsmöte. Följande medlemmar har tilldelats myranmedaljen.

Eva-Lott Schirell

Jane Jakobsson

Peter Nilsson

Lars-Olof Gräns

Ulrika Hallberg

Thomas Kristoffersson

Hulda Färdig

Marie Helge

Sven Rydgård 

Göran Hildebrand

Birgitta Bild

Nils Bruzelius

Inger Billfors

Inger Magnusson

Maria Färdigh

Birgit Pettersson

Category: Information