RT Crystalline - шаблон joomla Mp3
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Vad är Gospel ?

Gospelmusiken har sitt ursprung i att 20 miljoner afrikaner fördes till USA för att tjäna som slavar.
Den musik som växte fram under denna tid var spirituals och s.k. "worksongs". Helt klart är att den religion som den vite mannen tvingade på de svarta slavarna både gav tröst i deras svåra situation och - vilket de vita herrarna säkert inte menat - hopp om att bli fria och jämställda.

Var kommer gospel ifrån ?

Gospelmusiken har både vita och svarta källor. Vita källor var psalmtexter och sättet att harmonisera, men musiken förändrades i "afroamerikansk" stil (synkoperad rytm, "blue notes" osv.)
Svarta källor var Negro spirituals, worksongs och blues. Skillnaden mellan Negro spirituals och gospel är flera; budskapet i en spiritual är ofta uthärdande av kamp och bördor i det här livet med förhoppning om ett bättre liv efter detta, medan gospelsångerna uttrycker ett hopp om att det ska bli bättre redan här på jorden. Deras budskap är goda nyheter gällande både nu och evigheten och tonen är glad och utåtriktad.
Redan från början använde församlingarna sånger som var enkla i text, melodi och harmoni, men utfördes med en melodisk improvisation och invecklade rytmer. Sångledare var predikanter eller pastorer och församlingen svarade med sång, handklapp, dans och rop, vilket krävde en försångare med stark röst ! Att sjunga på detta sätt med försångare och församling kallas "call-and-responce".

Alla sjunger med !

I USA är körens roll således inte konserterande utan främst den att lära församlingen nya sånger.
I gospels finns alltid ett, eller flera enklare parti som upprepas flera gånger - en s.k. vamp.
Vampen sjungs tills församlingen har lärt sig den och sjunger med.Gospelmusiken utvecklas hela tiden parallellt med all annan musik och tar intryck av nya stilar, ny instrumentation och ny teknik.
Den lever som konsertform och har på senare år vunnit bred publik, men kanske skulle gospelmusiken utarmas som genre och tappa sin identitet om den inte samtidigt var fast rotad i en folktradition där den lever söndag efter söndag, timme efter timme.

Språket !

För att kunna förmedla den speciella känsla och sound gospeln har måste man närma sig ursprunget så mycket det går. Kören gör detta bl.a. genom språket. Varje språk har sin "melodi" och för att få gospeln att låta gospel gäller det att komma så när den afroamerikanska språkmelodin i uttal och sångsätt som möjligt. Det är på grund av detta vi inte framför "svart" gospel på svenska språket, det skulle helt enkelt bli en kulturkrock !

Som tidigare nämnts så består en gospel av flera partier, ibland bara vers (som regel ett solo eller en duett) och refräng, men oftast av några olika partier som sjungs växelvis med varandra. Det är körledaren/dirigenten som med hjälp av olika tecken med händerna talar om för kören vilket parti som skall sjungas t.ex. del 1, del 2, om igen, från början, fortsätt "framåt", gå in i vampen osv.
Gospeln är med andra ord en i högsta grad levande musikform. Det är känslan och stundens ingivelse som genom körledaren skapar den gospel som slutligen framförs vis just detta tillfälle.

Category: Information