RT Crystalline - шаблон joomla Mp3
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Medlemmarna

Medlemsavgifter betalas in på bankgiro nr 5240-6733 
 

Namn

E-post

Peter Nilsson (körledare)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Carina Rasmusson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eva-Lott Schirell

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hulda Färdigh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Birgitta Blomster

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Inger Magnusson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Marita Ericsson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Janet Ekberg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Maria Färdigh

Ulrika Hjelmberg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Susanne Isaksson (webb)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Birgit Pettersson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Birgitta Bild

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Christina Sorsa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eivor Lindahl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hanna Holm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Marie Lindberg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Karin Lydén

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Helen Karlsson Jacobsson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Karin Wallette

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ingalill Karlsson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Inger Fransson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ulla Tholén

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ann Carlsson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Marianne Thor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Maria Litén

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Karin Henningsson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nils Bruzelius

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sune Yngvesson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sivert Eklundh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Göran Hildebrand

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kent Johansson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thor-Björn Horn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Per-Göran Davidsson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mikael Litén

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Category: Information

Här nedan kan du se vårt kalendarie.
Vanliga övningar ligger under tisdagarna och är färgade med grön färg.
Framträdanden är färgade i blå färg och våra almänna helgdagar står även med gul bakgrundsfärg för att ge en bättre överblick.

Category: Information

Junikören Gospel har genom åren haft förmånen att framträda tillsammans med:

Cyndee Peters - Märta Svensson - Robert Wells - Sofia Källgren - Anna-Lotta Larsson - Lena Nordin - Anders Mårtensson

Junikören Gospel har också ett antal vänkörer som vi framträder tillsammans med vid olika tillfällen   

 
Växjö Manskör Kören Rösträtt - Alvesta Lyckeby Gospel  
Category: Information

I en kör har du möjlighet att genom musiken få utlopp för din kreativitet och att skapa tillsammans med andra. Kör är kanske ett av de finaste exemplen på praktisk demokrati, eftersom det konstnärliga resultatet förutsätter ett aktivt engagemang av varje deltagare. Hundratusentals människor i Sverige satsar en stor del av sin fritid på att sjunga i kör.

Det finns olika typer av körer:

Barnkör kan vara en flickkör, gosskör eller bestå av både flickor och pojkar. Det finns ungdomskörer, manskörer, damkörer och seniorkörer/pensionärskörer. Begreppet blandad kör innebär att kören består av både kvinnor och män.

Dessutom finns körer som specialiserar sig på en viss genre, tex gospelkörer ( Junikören Gospel).

Vissa grupper blandar körsång och teater. Det finns musikalkörer, skolkörer, arbetsplatskörer, folkmusikgrupper, projektkörer, mindre vokalensembler osv osv…

En del körer är knutna till kyrkan, andra är fristående körer som har en mer profan inriktning. Körsverige visar alltså upp en otrolig bredd. Allt ifrån ”Jag kan inte sjunga-körer” till halvprofessionella ensembler..

De flesta körer är ideella föreningar med egen styrelse, egen ekonomi och de bestämmer tillsammans sin verksamhetsinriktning. Dirigenten har det musikaliska ansvaret, men kören organiseras ofta av körmedlemmarna i samråd med dirigenten.

Om du är sugen på att sjunga i kör, kontakta oss i Junikören Gospel

Rösten så funkar den

Sång är för många livsglädje och ger energi. Men hur påverkar sången oss egentligen? Är det bevisat att det finns en koppling mellan körsång och hälsa?

För att kunna sjunga väl är det bra att ha en medvetenhet om sin egen kropp. Vi sjunger inte bara med de muskler som finns i halsen, snarare med de muskler som håller kroppen i balans och de muskler som styr utandningsluften. En god hållning gör att andningen lättare kan fungera och din ton har större förutsättningar att klinga bra. Genom uppvärmningsövningar hittar man sambandet mellan andning och tonproduktion.

Andning 

Man menar att den kvalitativt bästa tonen fås med en jämn luftström genom stämläpparna (= stämbanden). Tonen bildas genom att stämläpparna sugs mot varandra när luften strömmar genom dem. Stämläpparna börjar vibrera och en ton uppstår. Denna ton förstärks sedan i de akustiska rum, håligheter som finns runt luftvägarna.

Tonen lever av den luft som vi låter passera. Om vi skjuter på med för mycket luft blir tonen antingen ”läckig” eller pressad. Därför är det viktigt att kunna styra utandningen med andningsmusklerna i buken och bröstkorgen. Balansen mellan inandningsaktivitet och utandningsaktivitet kallas ofta sångstöd eller helt enkelt stödet.

Klang 

I traditionell körsång eftersträvar man en så klangrik röst som möjligt. Det får man genom vidgade resonansutrymmen. Man sjunger med avspänd käke, stor plats i munhåla och svalg. I nasalerna m, n & ng nyttjar man även näshålan som resonansrum eftersom luften/ljudet passerar via näsan just på dessa språkljud. Man brukar säga att det är vokalerna som bär sången.

I olika musikaliska genrer finns andra klangideal, dvs man nyttjar resonansrummen på andra sätt. Vi kan höra skillnad på en amerikansk gospelkör, en traditionell nordisk kammarkör och en folklig bulgarisk damkör tex. De använder rösterna olika och stilidealen skiljer sig åt.

Artikulation 

För att publiken ska förstå en sångs textinnehåll är det viktigt att göra skillnad på språkljuden, att artikulera.  Vad kan man då förändra? Vokalerna bildas med hjälp av läppar, tunga och underkäke.

Våra vokaler är antingen rundade, dvs utförs med rundade läppar (tex y) eller orundade (tex e) och de kan dessutom vara framtunga (ligga längre fram i munnen, tex y) eller baktunga (längre bak, tex å).

Konsonanterna bildas med hjälp av läppar (tex pe- be), tungrygg (tex ke-ge) och tungspets (tex te-de). Dessutom har vi kombinationen läpp mot tand (tex fe-ve). Körsång vill man höra texten samtidigt som klangen inte får spreta för mycket pga för stor skillnad i vokalljuden. Det kan ibland bli ett dilemma. Därför är det viktigt att lyssna och öva för att hitta balansen.

Skarvar 

De flesta sångare, kvinnor som män, besväras då och då av att rösten inte låter lika vacker över alla toner i omfånget. Det kan upplevas som om rösten tar ett skutt eller klickar över i ett annat läge. Denna abrupta förändring i stämläpparnas arbete kallas för skarv eller registerbrott.

Var skarvarna finns varierar från person till person och från dag till dag. Vissa personer besväras inte alls av skarvar i rösten. Man kan lära sig att hantera sina skarvar och få mjuka övergångar med hjälp av röstövningar.

Röstlägen

Körens olika stämmor brukar delas upp i sopran, alt, tenor och bas. Vilken stämma som passar dig bäst kan variera genom livet och du kan också träna upp ditt omfång, dvs ju mer van du är att sjunga desto fler toner kan du klara av.

Category: Information

IMG 5682Foto:Erik Näsström

Junikören Gospel från Ingelstad och Östra Torsås Pastorats fyra församlingar, Jät-Uråsa-Nöbbele och Östra Torsås (Ingelstad).

Kören har för närvarande ett 30-tal medlemmar i åldrarna 18 - 70 år som kommer från våra församlingar, men också från närliggande orter.

Vi tar gärna emot nya medlemmar som tycker om att sjunga, som tycker om gott kamratskap och som vill deltaga i vår sångargemenskap. 

Kontakta gärna vår körledare Peter "Nille" Nilsson på telefonnummer 0470-370 11 om du vill veta mer om Junikören Gospel. Vi träffas och övar varje tisdag 19:00 i Ingelstad församlingshem om inget annat meddelas.

Har ni några frågor om hemsidan (eller är nya medlemmar) kontakta då webbansvarig, Susanne Isaksson på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Category: Information
Myranmedaljen är ett flitpris som tilldelas körmedlem som under året varit flitig på övningar eller på annat sätt i körens verksamhet, även person utanför kören kan tilldelas medaljen vid något speciellt tillfälle, t.ex körjubileum. Styrelsen utser vem eller vilka som har förtjänat medaljen och som utdelas vid körens årsmöte. Följande medlemmar har tilldelats myranmedaljen.

Eva-Lott Schirell

Jane Jakobsson

Peter Nilsson

Lars-Olof Gräns

Ulrika Hallberg

Thomas Kristoffersson

Hulda Färdig

Marie Helge

Sven Rydgård 

Göran Hildebrand

Birgitta Bild

Nils Bruzelius

Inger Billfors

Inger Magnusson

Maria Färdigh

Birgit Pettersson

Category: Information